Dr. Kanita Karađuzović - Hadžiabdić
Docent
Program Koordinator -Računarske nauke i injžinjering
+387 33 957 218
A F1.6

Dr. Emin Tahirović

Docent
Program Koordinator -Softverski inžinjering
+387 33 957 235
A F3.15

Dr. Sherzod Rustamovic Turaev

Vanredni profesor
(to be appointed for fall semester)

Dr. Ali Abd Almisreb

Docent
(treba biti imenovan u ljetnom semestru)

Dr. Edvin Škaljo

Gostujući docent
A F1.12

Ajdin Herić

Stručni saradnik

Amir Jamak

Stručni saradnik

Enes Pivić

Stručni saradnik
Direktor- Informacione tehnologije
+387 33 957 160
A F1.41

Nermin Ćorbadžić

Stručni saradnik

Suada Alić-Mešanović

Stručni saradnik

Mirza Arifović

Stručni saradnik

Rialda Spahić

Student demonstrator
A F1.12
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe