Dr. Kanita Karađuzović - Hadžiabdić
Docent
Program Koordinator -Računarske nauke i injžinjering
+387 33 957 218
A F1.6

Dr. Emin Tahirović

Docent
Program Koordinator -Softverski inžinjering
+387 33 957 235
A F3.15

Dr. Sherzod Rustamovic Turaev

Vanredni profesor

Dr. Ali Abd Almisreb

Docent
+387 33 957 235
A F3.18

Enes Pivić

Stručni saradnik
Direktor- Informacione tehnologije
+387 33 957 160
A F1.41

Dr. Silvie Berenice Fajardo Flores

Gostujući redovni profesor

Armin Bašić

Student demonstrator

Emina Džaferović

Student demonstrator

Kanita Krđalić Korić

Student demonstrator
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe