Dr. Kanita Karađuzović - Hadžiabdić
Docent
Program Koordinator -Računarske nauke i injžinjering
+387 33 957 218
A F1.6

Dr. Emin Tahirović

Docent
Program Koordinator -Softverski inžinjering
+387 33 957 235
A F3.15

Dr. Ali Abd Almisreb

Docent
+387 33 957 242
A F3.18

Dr. Džejla Međedović

Docent
+387 33 957 244
A F3.17

Armin Bašić

Demonstrator

Emina Džaferović

Demonstrator
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe