Juni 2018

Odbrana master teze: Maida Ljubijaknić - Ponedeljak, Juni 18, 2018 - 12:59
Odbrana master teze: EL MUSTAPHA AIT SIDI MHAMED - Utorak, Juni 12, 2018 - 14:01
K O N K U R S za upis na III ciklus studija 2018/19 - Ponedeljak, Juni 11, 2018 - 10:23
K O N K U R S za upis na II ciklus studija 2018/19 - Ponedeljak, Juni 11, 2018 - 10:12
K O N K U R S za upis na I ciklus studija 2018/19. - Ponedeljak, Juni 11, 2018 - 10:02
2018 Spring Make-up Exam Schedule - Ponedeljak, Juni 11, 2018 - 01:20
Neradni dani - 14. i 15. juni 2018. - Četvrtak, Juni 7, 2018 - 12:20

Maj 2018

April 2018

Preliminary Final Examination Schedule - Utorak, April 17, 2018 - 14:29
Konkurs za izbor dekana Edukacijskog Fakulteta - Četvrtak, April 12, 2018 - 10:15

Mart 2018

Odbrana master rada: Maida Halilovic - Petak, Mart 23, 2018 - 10:13

Februar 2018

Odbrana doktorske disertacije Zinke Bejtic - Ponedeljak, Februar 19, 2018 - 15:53
Pristupno predavanje: dr. Ali Abd Almisreb - Četvrtak, Februar 15, 2018 - 10:25
2018 Spring Course Schedule - Ponedeljak, Februar 12, 2018 - 10:57
Odbrana doktorske disertacije ŠADI FADDA - Petak, Februar 9, 2018 - 16:03
Odbrana master rada Emine Omanović - Srijeda, Februar 7, 2018 - 10:03
K O N K U R S za izbor u naučnonastavna zvanja - Subota, Februar 3, 2018 - 21:31

Januar 2018

Odbrana master rada: Amir Kishk - Srijeda, Januar 24, 2018 - 10:44
Odbrana master rada Doaa Temraz - Ponedeljak, Januar 22, 2018 - 14:22

Stranice