Računarske nauke i inžinjering

Stalni razvoj novih i uzbudljivih tehnologija mijenja svijet u kojem živimo. Informatički studij na IUS-u ima za cilj obrazovati studente osnovnim teoretskim aspektima računarstva zajedno sa praktičnim vještinama rješavanja problema i dizajna koji se koriste u industriji. Studij je dizajniran na način da podučava studente rješavanju problema, matematičkim vještinama i logičkom razmišljanju. Većina predmeta uključuje praktični rad kroz sedmične radove u informatičkim laboratorijama gdje studenti aktivno primjenjuju tehničko znanje i razvijaju istraživačke sposobnosti. Način učenja zasnovanog na projektnim radovima, priprema studente i za 'soft' vještine kao što su rad u timovima, te pisane i oralne komunikacijske vještine koje su ključne za uspješno zaposlenje i buduću karijeru.

Studij računarskih nauka i inžinjeringa ima primjenu u širokom spektru disciplina poput ugradbenih sistema, bioinfrmatike, telekomunikacija, internetske sigurnosti, vještačke inteligencije, zdravstvene zaštite i mnogih drugih. Pored  osnovnih predmeta iz oblasti računarskih nauka i inžinjeringa, studenti imaju priliku da izaberu i dodatno oblikuju svoje interese kroz izborne predmete poput Vještačke inteligence, Računarske grafike, Računarske mreže i sigurnost, Bežične mobilne mreže, Robotika, itd. Pored izbornih predmeta, studenti su slobodni da odaberu izborne predmete i iz drugih naučnih polja ponuđenih na IUS-u.

Pored Bachelor diplome iz Računarskih nauka i inžinjeringa (titula: Bakalaureat/Bachelor -Inžinjer računarskih nauka i inžinjeringa), program pruža i drugi ciklus studija (titula: Magistar – Diplomirani inžinjer računarskih nauka i inžinjeringa), te treći ciklus (titula: Doktor računarskih nauka i inžinjeringa).

MOGUĆNOSTI I KARIJERA

Stopa zaposlenosti diplomiranih studenata Računarskih nauka i inžinjeringa je izuzetno velika i u konstantnom porastu.  Ovo je jedna od disciplina koja omogućava priliku za zaposlenje u širokom spektru poslova raznih industrija (bioinžinjering, električni inžinjering, industrijski inžinjering, biznis etc.). Diplomirani studenti Računarskih nauka i inžinjeringa imaju priliku da se zaposle kao računarski programeri, softverski dizajneri, softverski inžinjeri, web programeri, arhitekte računarskih mreža, administratori računarskih sistema, administratori baza podataka, analitičari baza podataka, IT konsultanti, finansijski analitičari, naučni istraživači, itd.