OBAVJEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU

Date:

Thursday, December 12, 2019 - 13:42

 

Obavještavamo Vas da će u skladu sa članom 106. stav (5) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 33/17) biti održano pristupno predavanje na Fakultetu menadžmenta i javne uprave u sklopu procedure izbora u naučnonastavna zvanja za naučnu oblast Menadžment.

Kandidat za poziciju asistenta u naučnoj oblasti Menadžment, Gürkan Balman, MA, održat će pristupno predavanje na temu: “Innovation Management ”.

Predavanje će biti održano u Ponedjeljak 16.12.2019. godine putem Skype-a, s početkom u 14:00 sati.

Svi studenti su dobrodošli!

VD D E K A N

_________________________

Vanr. Prof. Dr. Mirsad Karić

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Announcements

14 October

30 July

21 January

19 January

15 January

14 January

31 December

18 December

14 December

11 December

10 December

04 December